Villkor

Nedan kan du läsa Karlstad Airdomes alla villkor och policies.

Allmäna villkor.

 • Ni har tillgång till Karlstad Airdome endast under den tid som ni bokat. Detta innebär att allplanerad aktivitet ska klaras av inom bokad tid, ex. uppvärmning, träning, matchspel, paus, nedjoggning.
 • I Karlstad Airdome får maximalt 150 personer vistas samtidigt. Det är hyresgästens ansvar attse till att denna regel efterlevs under den aktuella hyrestiden.
 • Ni får tillgång till omklädningsrum 30 minuter före, respektive 30 minuter efter er bokning. I våra omklädningsrum gäller principen ”öppna omklädningsrum” vilket innebär att flera lagkan vistas samtidigt i omklädningsrummen och de kan ej kan reserveras. Ni ansvarar själva för skada eller förlust på medförda tillhörigheter.
 • Grovstäda omklädningsrummet efter er för allas trevnad.
 • Observera att ingen uppvärmning kan ske inne i Airdomen innan din klubbs träningstid startar, även om det är med eller utan boll och utanför matchplanens linjer. Detta gäller såvida inte det på planen tränande lagets ledare ger sitt tydliga tillstånd vid varje tillfälle.
 • Använd endast väl rengjorda fotbollsskor i Karlstad Airdome. Detta gör att spelplanens goda kvalité kan bibehållas längre.
 • Åskådare MÅSTE ALLTID hålla sig utanför matchplanens linjer. Detta gäller även vid sjumannamatcher, då endast lagledare/ tränare får beträda matchplanen. Det är bokande klubbs skyldighet att tillse att åskådare finns på rätt plats.
 • Efter avslutad bokning måste hallen vara återställd till befintligt skick gällande material, redskap, grovstäd, etc. Behöver vi sätta in extra resurser för att iordningställa efter er, debiteras ni för kostnaderna.
 • Ni äger inte rätt att överlåta eller sälja er bokade tid till annan part.
 • Vid eventuell skada på anläggningen skall anmälan göras omgående till telefon 0708572220. Eventuell reparationskostnad kan komma att tillfalla er.
 • Det är förbjudet att förtära mat, dryck eller godis i Karlstad Airdome.
 • Det är även förbjudet med rökning, droger, snus eller tuggummi i Karlstad Airdome. Det kan förstöra underlaget samt bidrar till en ohälsosam miljö.
 • Vi äger rätten att neka, avbryta, avboka eller omboka er tid om vi bedömer att särskilda angelägenheter kräver detta, utan skadeståndsskyldighet gentemot er.
 • Vid en force majeure situation som ingen part kan råda över och som innebär att Karlstad Airdome inte kan nyttjas enligt bokning medför ej någon skadeståndsskyldighet för parterna.
 • Tiderna i Karlstad Airdome under vardagskvällar är avsedda enbart för träningsverksamhet.
 • Träningsmatcher / seriematcher får endast spelas på lördagar och söndagar eller efter skriftligt godkännande från Karlstad Airdome via ​info@karlstadairdome.com​ .
 • Vänligen stäm av alla praktiska detaljer med oss – i god tid innan ert arrangemang så vi kan hjälpa er med eventuella frågor!

BETALNING

 • Efter er bokningsförfrågan erhåller ni en bekräftelse på er bokade tid. Senare tillsänds ni en faktura per e-post vilken skall vara betald innan förfallodatum, betalningsvillkor 10 dagar netto.
 • Vid dröjsmål med betalning utgår ränta enligt räntelagen.
 • Vid upprepade försenade betalningar kan er klubb helt stängas av från Karlstad Airdome.

RESERVATIONER

 • Karlstad Airdome reserverar sig för tekniska problem, prisfel och andra felaktigheter somligger utanför vår kontroll.
 • Karlstad Airdome förbehåller sig rätten att ändra de "Allmänna villkoren" utan föregående information.

Integritetspolicy

Karlstad Airdome (även hänvisad till som ”oss” eller ”vi”) arbetar utifrån gällandelagar och regler för personuppgiftsskydd samt värnar om dina personuppgifter och din personliga integritet. Vi behandlar de personuppgifter du frivilligt lämnar till oss. Exempelvis rör behandlingar:

Insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, ändring, läsning, användning, begränsning, radering eller förstöring av data.

Vi säljer inte vidare din information till tredje part, dock kan informationen delas endast med tredje part av juridiska skäl eller i marknadsföringssyfte.

Enligt GDPR har du följande rättigheter om vi behandlar dina personuppgifter: 

 • Rätt att få tillgång till dina personuppgifter
 • Rätt att få rättat till felaktiga personuppgifter i våra system
 • Rätt att få raderat dina personuppgifter från våra system, såvida vi inte har berättigade intressen eller rättslig förpliktelse att fortsätta     behandla dem.
 • Rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter
 • Rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter
 • Rätt att återkalla ditt samtycke till att vi får använda dina personuppgifter
 • Rätt till dataportabilitet (att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format)
 • Rätt att klaga till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet

 

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar kommer att publiceras på denna sida.

Nyhetsbrev

Du har väl inte missat vårat nyhetsbrev? Ta del av våra erbjudanden, artiklar och nyheter!

Mottaget! Kolla din skräppost om du inte hittar vårat välkomst-mail. Markera som "ej spam" =)
Ajdå, något gick fel :( Pröva ladda om sidan och pröva igen.